se kädet vei ja jalat sekä kielen
ja hengityksen salpas kokonaan
vaan särkymättömäksi jätti mielen
ei tahtoa se saanut taipumaan

Hermorappeumaa pidetään pysyvänä mutta TDP-43 hiirillä paranemista tapahtui. Kuuden viikon aikana hiirien kunto huononi kun TDP-43 siirtogeeni oli aktiivinen mutta parani nopeasti kun geeni sammutettiin. Hiiret kykenivät jälleen tasapainoilemaan pyörivällä tangolla sekä tarttumaan johtoon,

ALS-tutkimuksen tuki ry

info@alstuttu.org
jasenet@alstuttu.org (jäseneksi liittyminen, muut jäsenasiat)
p. 045 6621022 (ei tekstiviestejä)