se kädet vei ja jalat sekä kielen
ja hengityksen salpas kokonaan
vaan särkymättömäksi jätti mielen
ei tahtoa se saanut taipumaan

Tietoa ALS-potilaiden käyttämistä lisäravinteista

Monet ALS-potilaat pyrkivät tutkitun hoidon puuttuessa vaikuttamaan sairautensa kulkuun erilaisilla lisäravinteilla. Asiaa koskevan tiedon hajanaisuuden vuoksi kestää usein pitkään, ennen kuin potilaalla on perusteltu näkemys siitä, mitä lisäravinteita hän haluaa ottaa. Lääkäreistä ei yleensä ole apua tässä asiassa, joten potilas on omillaan.

ALS-lisäravinneyhdistelmän suunnittelun helpottamiseksi ALStuttu ylläpitää Wiki-sivustoa, johon on koottu aihetta koskevaa tutkimustietoa. Sivustolta ei suoraan ilmene, onko jostakin lisäravinteesta hyötyä ALS-potilaalle vai ei, koska tällaisia tutkimuksia ei käytännössä ole tehty. Sen sijaan kerrotaan, mihin elimistön prosesseihin kukin aine vaikuttaa. Tämän tiedon perusteella potilaan on helpompi arvioida, haluaako hän sisällyttää ko. lisäravinteen omaan päiväannokseensa. Sivustolle on koottu myös tietoa eri aineiden edullisista ja haitallisista yhteisvaikutuksista.

Sivusto on englanninkielinen ja käyttäjien vapaasti muokattavissa.

 

Viimeksi muutettusunnuntai, 18 December 2016 08:47

ALS-tutkimuksen tuki ry

info@alstuttu.org
jasenet@alstuttu.org (jäseneksi liittyminen, muut jäsenasiat)
p. 045 6621022 (ei tekstiviestejä)