se kädet vei ja jalat sekä kielen
ja hengityksen salpas kokonaan
vaan särkymättömäksi jätti mielen
ei tahtoa se saanut taipumaan

Yhdysvaltain terveysviraston (NIH) kolme tutkijaryhmää ovat esittäneet että ALS:iin ja dementiaan liitetty geenimutaatio saattaa tuhota hermosoluja häiritsemällä aineen liikettä sisään ja ulos tumasta, ohjauskeskuksesta missä suurin osa DNA:sta sijaitsee. Tulokset avaavat uusia mahdollisia keinoja ko. tautien hoitoon.

ALS-tutkimuksen tuki ry

info@alstuttu.org
jasenet@alstuttu.org (jäseneksi liittyminen, muut jäsenasiat)
p. 045 6621022 (ei tekstiviestejä)